Kategoriarkiv: Statusrapport

Vi behöver få in fler avtal och inbetalningar

Snart fattar länsstyrelsen beslut om vilka föreningar som får ta del av bidragen och vi är måna om att komma igång så fort som möjligt. För att vi ska nå våra mål – att snabbast möjligt och på bästa sätt ge varje medlem fiberuppkoppling och de möjligheter det innebär, måste följande fungera:

  • Medlemsantalet ska helst öka för att minimera kostnaderna för varje enskild anslutning! Tala gärna med grannar som inte gått med i föreningen.
  • Kontrollera så att du har skickat in och fått tillbaka det underskrivna avtalet. Avtalet hittar du här.
  • Delbetalning (2000:-) av kapitalinsatsen skulle varit betald 30/11, har du inte betalt så måste det ske snarast. Betalning sker till Bankgiro 182-6635 – glöm inte att ange fastighetsbeteckning.

2016 – Året då det händer!

Fiber för bredband syns i media nästan varje dag och nu äntligen har Jordbruksverket tagit beslut om regler till Länsstyrelserna inför behandling av bidragsansökningar från fiberföreningar för att bygga fibernät på landsbygden, utanför stadsnäten. I Borås uppdrog kommunfullmäktige till Borås Elnät att bygga ut stadsnätet till 29 tätorter i Borås Stad för att vara klart år 2020. Splitvision, dotterbolag till Borås Elnät har påbörjat detta under 2015 och fortsätter tätort för tätort men kommer inte att bygga på landsbygden (vi bor på landsbygden). Fiberföreningar som Kråkered Fiber får göra detta av egen kraft, uppbackade av bidragen från Länsstyrelse/Jordbruksverket. Tätorten slutar vid Storängen och Sjöhaga är utanför det område som Splitvision planerar att bygga.

Hur går det med bidragen?

Jordbruksverket skickade ut pressmeddelande 14 december att nu kan Länsstyrelserna ta beslut redan före jul – Länsstyrelsen i Västra Götaland skrev 15 december att de kan ta beslut i slutet av februari om Jordbruksverket dataprogram är klara då.

Hur många har gått med i föreningen?

Vi är idag nästan 200 medlemmar, en anslutning på c:a 85 % av tänkbara fastigheter inom vårt område. Vi saknar dock anslutningsavtal från en del av er. Kom ihåg att skicka in dessa så snart som möjligt för att kunna ta del av fiberutbyggnaden! Här hittar du anslutningsavtalet.
Vill man avvakta att ansluta sig till fibernätet så kom ihåg att kostnaden blir högre utan bidragsdelen från Länsstyrelse/Jordbruksverket.

Vad händer under tiden i föreningen?

Vi arbetar nu med projektering var vårt fibernät skall gå fram för att nå alla medlemmar som skickat in anslutningsavtal och första delen av insatsen på 2000:-, med att ta fram underlag för upphandlingar av grävning/plöjning, material, kommunikationsoperatör, avtal markägare, vägföreningar, söka tillstånd hos Trafikverket, samråd med myndigheter och Länsstyrelse.

Bynet är sedan början av 2014 vår projektpartner med stor erfarenhet av att bygga fibernät på landsbygden och de informerade vid årsstämman 2015.

Vi har fått frågor om projektledare, entreprenörer, kommunikations- och tjänsteoperatörer som kommer att finnas i vårt fibernät – detta blir föremål för upphandlingar och till kommande informations-/årsstämma. Då ett krav för att få ta del av bidragen är att vi följer lagen om offentlig upphandling (LOU) kommer vi inte att kunna välja leverantörer och entreprenörer helt fritt utan dessa måste upphandlas. Vid upphandlingen råder sekretess och först när upphandlingen är klar och kan meddelas dem som lämnat anbud kan vi meddela även er medlemmar om utfallet.

Kom gärna med dina frågor till någon i styrelsen per e-post eller på annat sätt. Kontaktuppgifter hittar du här.

Statusrapport från styrelsen

Mötet med kontaktpersoner för olika områden inom vår förening kunde varit mer välbesökt men vi det blev ett bra möte med sikte på framtiden och de mest aktuella arbetsuppgifterna.

Information om läget för bidragsbeslut – regeringen beräknas ta beslut, 8 december om regler för att Länsstyrelserna skall fatta bidragsbeslut .

Vår länsstyrelse är som vanligt väl förberedda och vi hoppas komma med i första beslutsomgången som kan bli i januari-februari.

Nu kommer anslutningsavtalen in i snabb takt – ett antal saknas alltjämt – liksom första betalning av insatsbeloppet på 2000:- skall vara klart 30 november men det är några dagar kvar dit.

Projektering/planering har påbörjat på allvar och nu kommer alltfler att bli berörda då arbetet kommer utökas till alla delar av vårt område. Förberedelser för upphandling av grävning/plöjning, material och kommunikationsoperatör pågår för fullt.

 

Nu är det full fart – du är välkommen att deltaga i det fortsatta jobbet – återkom per e-post till ingvar@dalvik5.se med din intresseanmälan, frågor eller synpunkter.

Vi har nästa styrelsemöte torsdag 3 december och då tar vi upp dina frågor och synpunkter.

Därefter återkommer vi med mer information på hemsida, facebook och en lägesrapport på papper i brevlådorna.