Ordlista

Här samlar vi de vanligaste förklaringarna till de tekniska apparater som ingår i vårt gemensamma fibernät. De boxar och apparater som är till för fiberanslutningarna är kompletterade med bilder för att förtydliga dessa delar.

anslutningsbox är den större fastighetsbox som monteras på utsidan fastigheten/huset. Den har till uppgift att vara den kopplingspunkt där man svetsar samman den framblåsta fiberkabeln med den fibersvans som dragits fram från fastighetsboxen på insidan av huset. Innebär att den som svetsar fibern kan göra detta utan att behöva komma in i fastigheten/huset. Fibersvansen ska vara minst en meter lång och upplindad inne i boxen enligt bilden nedan.

Anslutningsboxen

fastighetsbox är den mindre fastighetsbox som monteras på vägg insidan fastigheten/huset. Från denna drar man en fibersvans ut genom ett hål i fastighetens yttervägg till anslutningsboxen på utsidan ytterväggen. I fastighetsboxen finns det ett blått mellanstycke där fibersvansens blå fiberkontakt ansluts vilket syns i nedanstående bild.

Fastighetsboxen

mediabox är en apparat som omvandlar fibersignalerna till elektriska signaler. Mediaboxen får sin fibersignal från den inre fastighetsboxen via en fiberpatchkabel som ansluts mellan fastighetsboxen och mediaboxen. Mediaboxen installeras på innervägg i fastigheten i nära anslutning till fastighetsboxen. I samband med att man monterar mediaboxen ska fiberpatchkabelns ena ända installeras i mediaboxen, se separat monteringsanvisning för detta. Det är tekniskt möjligt att installera mediaboxen på annan plats i fastigheten/huset, då får man själv bekosta den längre fiberpatchkabel som erfordras. Föreningen tillhandahåller utan kostnad patchkablar i längderna två eller fem meter.

Mediabox som omvandlar fibersignalen till Ethernetsignal

fiberpatchkabel är en fibersvans med blå fiberkontakter i varje ända. Kontakternas skyddsproppar är till för att skydda kontaktytorna då dessa är mycket känsliga för smuts och damm. Tänk också på att patchkabeln inte får klämmas eller böjas för snävt då den riskerar att knäckas och blir obrukbar. Färgen på fiberkabeln kan variera men det är viktigt att kontakterna är blå av typen SC/UPC SM/125 enligt nedanstående bild.

Fiberpatchkabel

nätverkskabel är en flertrådig kopparkabel för överföring av nätverkssignaler enligt Ethernetstandard. Nu för tiden använder man Ethernetkabel enligt UTP cat  6 standard som klarar av att överföra upp till 10 Gbps. UTP innebär att den är oskärmad. Om man har normala krav och förutsättningar ska det fungera bra med oskärmad nätverkskabel. Ska man använda skärmad nätverkskabel kräver det specialistkunskaper för att installera dessa rätt för att göra avsedd nytta. Det kan fungera bra att använda äldre nätverkskablar med standarden cat 5 som klarar av hastigheter upp till minst 100Mbps. Längden på en Ethernet nätverkskabel bör ej överstiga 90 meter. Kontakterna på nätverkskabeln benämns RJ45 och syns enligt nedanstående bild. Införskaffas på egen bekostnad.

Nätverkskabel oskärmad

WiFi-router är till för att trådlöst ansluta internet till hemmets trådlösa enheter, exempelvis för dator, surfplatta och smarttelefon. Moderna TV-apparater har oftast också trådlös anslutning för att via internet kunna uppdatera programvaran i TV:n eller att ta emot strömmande videoutsändningar, exempelvis SVT-play eller filmtjänster typ Netflix och HBO. WiFi-routern ansluts till ledig port på mediaboxen med en nätverkskabel.
WiFi-router finns i olika prisklasser beroende på räckvidd och kapacitet att leverera tillräckligt hög bandbredd till flera trådlösa enheter samtidigt. Införskaffas på egen bekostnad.

brandvägg behövs för att skydda det privata hemmanätverket från obehörig åtkomst.
Brandvägg finns inbyggd i Windows PC som standard men övriga objekt såsom smarttelefoner, läsplattor och TV-mottagare saknar oftast liknande skydd.

För att skydda det privata nätverket installeras lämpligen en router med inbyggd brandvägg.
Denna router fungerar oftast också som trådlös router (WiFi-router) för att ge hemmanätverkets apparater trådlös åtkomst till internet.

Det är därför ytterst viktigt att denna brandväggsrouter konfigureras rätt så att obehöriga inte ges åtkomst till hemmanätverkets uppkopplade apparater. Nya trådlösa routrar med brandvägg är konfigurerade med standard användarnamn och lösenord, exempelvis användare:admin och lösenord:admin.Det första man ska göra är att byta lösenord och kontrollera att inställningen för administration av routern endast kan ske från insidan routern, alltså det som kallas för LAN-sidan. Ibland är det som standard inställt att routern kan administreras från utsidan, den så kallade WAN-sidan. Vill man kunna administrera sin router från utsidan krävs det att man är mycket noggrant vid konfigurationen av denna funktion så att man minimerar obehörig åtkomst.
En ytterligare åtgärd är att maskera sin brandväggsrouter från utsidan så att den blir svår att hitta för obehöriga genom att välja bort den funktion som gör att brandväggsroutern svarar på anrop utifrån, vi vill oftast bara att anrop ska komma inifrån vårt egna hemmanätverk. Hackare och andra obehöriga söker systematisk över hela internet efter sårbara enheter däribland synliga eller felkonfigurerade brandväggsroutrar.

De flesta brandväggsroutrar har en funktion som loggar datatrafiken där man kan ange vilken typ av datatrafik man vill kunna se, exempelvis försök till att obehörigt logga in på brandväggsroutern från utsidan internet eller från insidan det lokala nätverket. Kan också konfigureras att logga obehörig trafik från insidan ut mot internet, så kallade föräldrafilter där föräldrar övervakar att barnen inte surfar in på sajter som kan tillfoga barnen skada. Vill man kan man oftast konfigurera brandväggsroutern att skicka mejl till en förutbestämd e-postadress när någon oönskad aktivitet loggas.

nätverksswitch är till för att skapa fler nätverksportar om de 8 nätverksportarna på mediaboxen inte skulle räcka till. Nätverksswitchen ansluts till ledig port på mediaboxen med en nätverkskabel. Införskaffas på egen bekostnad.

TV-box är till för digitala TV-utsändningar till TV-mottagare. För att kunna se digital TV (IP-TV) i Kråkered fibers fibernätverk krävs en TV-box från Kalejdo. Denna TV-box fungerar för samtliga tjänsteleverantörer på Splitvisions tjänsteplattform för TV-utbud. TV-boxarna finns i två olika utföranden. Den mindre kompakta boxen har en ingång för nätverkskabel och en HDMI utgång till TV. Nätverksingången kopplar man via en nätverkskabel till valfri port på mediaboxen. Den andra TV-boxen är större och inspelningsbar och bestyckad med fler utgångar, såsom HDMI, SCART, Toslink och RCA.

HDMI är en mindre platt kontakt för video och ljud på moderna TV-apparater.

SCART är en större mångpolig kontakt för video och ljud, finns oftast på äldre TV-apparater.

Toslink är en liten optisk kontakt för digital ljudöverföring.

RCA är en liten rund kontakt för analog ljudöverföring, en för vänster och en för höger stereokanal.

 

Är det något du saknar i ordlistan, kontakta data@krakeredfiber.se
Ordlistan är ett levande dokument som vi kompletterar allt efter behov.