RUT-avdrag IT tjänster

RUT-avdrag för IT-tjänster

Har man för avsikt att anlita en installatör för hjälp med att få ordning på sitt fastighetsnät med kringutrustning kan man få RUT-avdrag för dessa tjänster fr. o m. 31 augusti 2016. Mer om detta går att läsa på Skatteverkets hemsida.

Exempel på tjänster som är RUT  berättigade:

Dataprogram och dataförbindelser som hanterar hushållens IT-utrustning och som kan ta emot och/eller sända elektronisk kommunikation, till exempel modem, routrar, fiber- och nätverkskablar samt WiFi (trådlös) utrustning.

Även enklare rådgivning och handledning som ges i samband med ovanstående arbete kommer att ge rätt till rutavdrag.