Rapport från föreningsstämman 2021

Torsdag 10 juni hölls föreningsstämman, för första gången digitalt och den 8:e nu som föreningsstämma efter ändringen i stadgarna från årsstämma till föreningsstämma, vid årsstämman 24 juni 2020.

15 medlemmar hade efter inbjudan anmält sig att deltaga, 12 uppkollade hälsades välkomna och 3 som anmält sig kopplade inte upp sig.

Resultat- och balansräkning för 2020 fastställdes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2020.

Beslöts att Byanätsavgifterna för 2021 skall vara oförändrade och tidigare medelsavgift är förändrad till serviceavgift också den oförändrad vilket innebär 100:-/ år.

I styrelsen kvarstår ytterligare ett år Håkan Eriksson, Sven Olof Salomonsson och Linus Sääf, därutöver omvaldes på två år Per Olof Eriksson, Per Hillerström, Fredrik Klawitter och Ingvar Johansson.

Suppleanter på ett år är Anders Engberg, Björn Hidfors och Lucas Flysjö.
Revisor är Monika Ekdahl med Håkan Blixt som suppleant.

Val av valberedning inför nästa år föreningsstämma uppsköts till en extra föreningsstämma under hösten 2021 – särskild kallelse/inbjudan kommer senare. Välkomna med förslag till valberedning och ledamöter till styrelse kommande år.

Efter föreningsstämman konstituerades styrelse med Håkan Eriksson som ordförande under ett år till näst ordinarie föreningsstämma med Per Olof Eriksson som vice ordförande och Ingvar Johansson som administratör /sekreterare och kassör.

Nästa styrelsemöte planeras till 18 augusti 2021.