KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2020

Varmt välkommen till årsstämma i Kråkered Fiber Ekonomiska Förening.
Stämman hålls utomhus i Mökille, Sörviksvägen i Kråkered onsdagen den 24 juni och startar kl. 18:00. Tag med egen stol.

Inbjudan och dagordning för årsstämman i PDF format, klicka här.