Varför fiber?

Landsbygden ska leva och utvecklas,

därför behövs moderna bredbandslösningar.

Bra kommunikationer är en förutsättning för en levande landsbygd. Det gäller såväl vägar som ledningsnät och kommunikationsmaster för telefon, tv och Internet.

Telia har påbörjat och ökat takten i sin nedmontering av olönsamma kopparledningar. Detta är ett resultat av den pågående teknikutvecklingen i världen. För oss boende på landsbygden är detta inte alltid en utveckling i rätt riktning. Vi blir hänvisade till trådlösa system och mobiltelefoner med osäker täckning. Ett stort problem med detta system är att ju fler mobiltelefoner som är i användning desto sämre blir masternas täckning.

Mer och mer förutsätts vi också kunna kommunicera via våra datorer. Men när kopparnätet försvinner är vi även där hänvisade till masterna med deras begränsade täckning och låga kapacitet. För att följa med i utvecklingen behöver vi ha en Internet-uppkoppling, som är tillförlitlig och som har hög kapacitet.

Med en modern bredbandslösning vet vi att telefonen kommer att fungera och vi har möjlighet att kommunicera över Internet på det sätt som samhället idag byggs upp.

Bredbandet ger oss också möjligheter till ett stort utbud i tv:n både när det gäller innehåll och kvalitet.

Valfriheten ökar!

Med fiber via en fiberförening kommer tjänsteutbudet att öka, du själv som konsument får större valfrihet att enkelt välja tjänster från en öppen plattform. Du kan också blanda och välja mellan olika tjänsteleverantörer (TL), exempelvis en TL för internet och en annan för TV eller välja internet, TV och telefoni från en och samma TL. På så sätt kan du också själv välja avtalstider från 1 månad upp till ett eller två år, valet blir ditt.

Bättre kvalitet!

Kvaliteten på TV-sändningarna är högre med fiber än via parabol och vanlig antenn. Ingen risk att bilden försvinner på grund av åska som det kan bli när ett åskoväder blockerar signalen från satelliten till din parabol.

Med fiber får du en stabil internetuppkoppling som inte påverkas av väder i lika stor omfattning som tidigare. Inga uppkopplingar som kopplas ner som man ibland råkar ut för med både ADSL och mobilt bredband. Vill man säkra upp sig mot el- och åskstörningar kvarstår rekommendationen att skydda sin lokala utrusning i hemmet med någon form av batteribackup med inbyggda åskskydd.

Det finns inte heller någon begränsning i datamängd på det sätt som det finns med mobilt bredband. Med fiber kan du använda nätet precis som du vill utan att oroa dig för att din datamängd ska ta slut.