Splitvision anslutningsguide

Splitvision installationsguide, beskriver hur man kopplar in internet, TV och telefoni till den av Splitvision levererade Mediaboxen. Den i beskrivningen angivna kopplingsdosan är den i huset på insidan monterade fastighetsboxen  vilken man själv monterar i anslutning till anslutningsboxen på utsidan huset.