Rapport från föreningsstämman 21 april 2022

Torsdag 21 april hölls föreningsstämman, med 10 medlemmar närvarande.

Resultat- och balansräkning för 2021 fastställdes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2021.

Föreningsstämman godkände styrelsens förslag om:

  • förvaltningsplan och arbetsordning för styrelse

 I styrelsen kvarstår ytterligare ett år Per Olof Eriksson, Per Hillerström, Fredrik Klawitter och Ingvar Johansson och omvaldes på två år Håkan Eriksson och Linus Sääf samt nyval av Andrea Forsberg på två år.

Sven Olof Salomonsson avtackades för sitt arbete i styrelsen.

Till suppleanter på ett år omvaldes Anders Engberg och Björn Hidfors.

Revisor är Monika Ekdahl med Håkan Blixt som suppleant.

Till valberedning inför nästa år föreningsstämma valdes Reijo Mäkipera och Per Olof Larsson, styrelsen kommer att utse en sammankallande.

Efter föreningsstämman konstituerades styrelse med Håkan Eriksson som ordförande under ett år till nästa ordinarie föreningsstämma med Per Olof Eriksson som vice ordförande och Ingvar Johansson som administratör /sekreterare och kassör.

Nästa styrelsemöte planeras att hållas den 22 juni 2022.