December 2018


Vad har hänt, – sedan senaste uppdateringen

Två medlemmar har varit inne på Fiberekonomis portal och uppdaterat sina uppgifter val av faktureringsmetod – nu är det 30 autogiro, 5 har lämnat autogiromedgivande som ännu inte är inlagda, 52 E-faktura/E-postfaktura, övriga 121 har kvar sitt val med brevfaktura och en ny medlem har tillkommit. Inför årsskiftet hoppas vi att fler uppdaterar/väljer ”Faktureringmetod” – på Fiberekonomis webbportal – och ändrar till autogiro eller E-faktura/e-postfaktura och kollar e-postadress m.m.m.m.

Vi ser helst att du väljer autogiro eller E-faktura – kontakta din bank angående detta eller någon av nedanstående kontaktpersoner.

De som ännu inte loggat in kan få en ny epost med uppgifter att logga in på Fiberekonomis webbportal och kontrollera/rätta sina uppgifter. De som inte har mejladress eller dator kan få du hjälp av kontaktpersonerna nedan.

Slutredovisning

Förberedelser för att skicka slutredovisningen av vårt projekt, efter lantmäteriförrättningen är klar och pågår för fullt.

Använd din anslutning –Teknikgruppen hjälper oss:

De som ännu inte använder fibernätets alla möjligheter kontakta Magnus Rosen 0739-027486 eller e-post magnus.rosen@magros.se så kommer någon och hjälper dig.

Kallelse till den uppskjutna lantmäteriförrättningen kommer förhoppningsvis under januari.

Årsstämma 2019

Vid nästa styrelsemöte kommer datum för årsstämman 2019 att beslutas.

  • Enligt stadgarna skall motioner till årsstämman vara styrelsen tillhanda senast en månad före årsstämman.
  • Valberedningens ledamöter Magnus Rosen, Petri Valkonen och Kent Klaesson påbörjar sitt arbete inför årsstämman.

Kontaktpersoner

• Per Hillerström, 0705-850913 , per@krakeredfiber.se
• Ingvar Johansson, 0702-132155, ingvar@dalvik5.se
• Magnus Rosen, 0739-027486, magnus.rosen@magros.se
• Sven Olof Salomonsson, 0703-027192, kovra@telia.com

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR önskar KRÅKERED FIBER EK. FÖRENING