Teknik och servicegruppen

Behöver man hjälp eller råd angående installation av fastighetsnät eller anslutningsboxarna för fiberslang och kabel kontakta teknikgruppen teknik@krakeredfiber.se. Till fastighetsnät räknas mediaomvandlaren (levereras av Splitvision), switch, router och Ethernet kablage samt anslutningsboxen för inkommande fiberanslutning. Har man i dag bredband via Telia ADSL (via befintligt telejack) har man sannolikt också någon form av  router (och eventuellt någon switch) som går att återanvända när man installerar sitt nya fastighetsnät till den inkommande fibern. Har man för avsikt att köra TV mottagning via fibernätet är det en rekommendation att ansluta TV-boxen till mediaomvandlaren via en Ethernet kabel för bästa kvalitet på mottagningen.