Teknik och servicegruppen

Behöver man hjälp eller råd angående installation av fastighetsnät eller anslutningsboxarna för fiberslang och kabel kontakta teknikgruppen teknik@krakeredfiber.se. Till fastighetsnät räknas mediaomvandlaren (levereras av Splitvision), WiFi-router och Ethernet kablage samt anslutningsboxen (levereras av fiberföreningen) för inkommande fiberanslutning. Har man för avsikt att köra TV mottagning via fibernätet är det en rekommendation att ansluta TV-boxen till mediaomvandlaren via en Ethernet kabel för bästa kvalitet på mottagningen. Då flera operatörer även erbjuder abonnemang via streaming (strömmande media) i stället för TV-box kan det fungera bra att ansluta en smart TV trådlöst till internet via en WiFi-router och konfigurera en TV-app i TV:n för att visa de linjära TV-program man valt att prenumerera på.