Gräva på den egna tomten

De medlemmar som beställt fiber genom ett anslutningsavtal kommer att få en fiberslang framdragen till den egna tomtgränsen. Sedan är det fastighetsägarens ansvar att förlägga fiberslang från avlämningspunkten vid tomtgränsen in till den egna fastigheten/villan/huset.

Instruktioner för dem som vill gräva själv på den egna tomten.
Fastighetsinstallation och Tätningsinstruktion 16_12mm

Kontakta vice.ordforande@krakeredfiber.se för att få slang och söknät.  Projektledaren förmedlar också kontakten till föreningens gräventreprenör om man vill få en offert på grävning den egna tomten.