Kråkered Fiber informerar

Nyhetsartiklar

För att se senaste informationen om fiberföreningen klicka på någon av rubrikerna här till höger under SENASTE INLÄGGEN

Felanmälan av tjänst

Om du får problem med någon tjänst i Kråkereds fibernät såsom internet, TV eller telefoni ska du i första hand kontakta den tjänsteleverantör du har tecknat avtal med. Innan du ringer och felanmäler kontrollera att de två gröna lamporna på mediaomvandlaren lyser, indikerar att ström är påslaget och fibern är aktiv. Om du har tillgång till dator med nätverksanslutning, koppla först bort din router från mediaomvandlaren och anslut sedan datorn direkt till mediaomvandlaren med en nätverkskabel och testa om du kommer ut på internet.
Kommer du ut på internet är problemet lokalt i den egna routern eller nätverket i fastigheten.
Klicka här för att komma vidare till översikten för felanmälan respektive tjänsteleverantör.

Kolla innan du gräver

Ledningskollen är en gratis webbtjänst för att skydda ledningar mot avgrävningar. Innan man börjar en grävning ska man anmäla detta till Ledningskollen, klicka här för att komma vidare för instruktioner inför planerade grävningsarbeten.

Fakturafrågor

Vid frågor avseende fakturor från fiberföreningen kontaktar du fakturor@krakeredfiber.se
Alla medlemmar har ett online konto hos fiberekonomi.se där man kan logga in och hantera sina egna uppgifter och även ange i vilket format man vill få sina fakturor såsom brev, autogiro eller e-faktura.

Övrig information

Övrig information finns att söka efter i Menyn här ovanför eller via sökfunktionen uppe till höger på sidan.