Kråkered Fiber informerar

Nyhetsartiklar

För att se senaste informationen om fiberföreningen klicka på någon av rubrikerna här till höger under SENASTE INLÄGGEN

Drift och Underhåll

Om man upptäcker något som kan uppfattas vara en skada på föreningens yttre och inre fiberutrustning ska man rapportera detta till föreningens drift- och underhållsansvarig Per Olof Eriksson för att förebygga störningar i fibernätverket.
Rapportera upptäckt skada via epost till vice.ordforande@krakeredfiber.se eller ring på mobilnummer 0728-384260.

Om man har problem med fibernätverket i den egna fastigheten gör en felanmälan enligt nästa avsnitt om Felanmälan av tjänst.

Felanmälan av tjänst

Om du får problem med någon tjänst i Kråkereds fibernät såsom internet, TV eller telefoni ska du i första hand kontakta den tjänsteleverantör du har tecknat avtal med. Innan du ringer och felanmäler kontrollera att de två gröna lamporna på mediaomvandlaren lyser, indikerar att ström är påslaget och fibern är aktiv. Om LED-lampan för ström inte lyser eller bara lyser röd kan det vara fel på nätadaptern eller mediaomvandlaren. Anmäl till teknik@krakeredfiber.se om problemet ser ut att vara relaterat till mediaomvandlaren. Om du har tillgång till dator med nätverksanslutning, koppla först bort din router från mediaomvandlaren och anslut sedan datorn direkt till mediaomvandlaren med en nätverkskabel och testa om du kommer ut på internet. Kommer du ut på internet är problemet lokalt i den egna routern eller nätverket i fastigheten.
Klicka här för att komma vidare till översikten för felanmälan respektive tjänsteleverantör.

Kolla innan du gräver

Ledningskollen är en gratis webbtjänst för att skydda ledningar mot avgrävningar. Innan man börjar en grävning ska man anmäla detta till Ledningskollen, klicka här för att komma vidare för instruktioner inför planerade grävningsarbeten.

Fakturafrågor

Vid frågor avseende fakturor från fiberföreningen kontaktar du fakturor@krakeredfiber.se
Alla medlemmar har ett online konto hos fiberekonomi.se där man kan logga in och hantera sina egna uppgifter och även ange i vilket format man vill få sina fakturor såsom brev, autogiro eller e-faktura. För ytterligare information läs vidare på sidan Administration via Fiberekonomi Sverige AB.

Övrig information

Övrig information finns att söka efter i Menyn här ovanför eller via sökfunktionen uppe till höger på sidan.