Administration via Fiberekonomi Sverige AB

Fiberekonomi Sverige AB sköter sedan 2018 det mesta av vår administration

Fakturering av byanätsavgifterna sker kvartalsvis i förskott, vilket innebär att fakturan för 2:a kvartalet faktureras i mars månad och förfaller till betalning sista mars månad.

När du betalar din faktura, är det viktigt att du anger fakturans OCR-nr
Använder du manuella inbetalningskort, skriver fel OCR-nr eller något annat som gör att inbetalningen måste hanteras manuellt (manuellt arbete medför högre kostnader) kommer vi att lägga på en avgift på 50 kr för ”Manuell inbetalning” på nästa efterkommande faktura.

Inloggning personlig sida webbportalen.

För inloggning på Fiberekonomis webbportal har varje medlem egna inloggningsuppgifter –  saknas dessa eller är glömda kontakta admin@krakeredfiber.se eller mobil 0702132155 Ingvar Johansson så skickar vi nya inloggningsuppgifter per e-post.

I webbportalen skall du:

  • välja faktureringsmetod, autogiro, e-faktura, e-postfaktura eller brevfaktura.
    Vi ser helst att du väljer autogiro – kontakta din bank angående detta.

Brevfaktura innebär en avgift på 20:-.

  • skall du själv kunna kontrollera/rätta vissa uppgifter som eventuellt har blivit felaktiga/inaktuella och göra ändringar av adress, epost m.m.
  • Finns det fel i uppgifter som du inte kommer åt att justera, kontakta då någon av kontaktpersonerna nedan.

Ingvar Johansson
Dalvik 5   504 95 Borås
mobil 0702-13 21 55
epost: ingvar@dalvik5.se

Per Hillerström
Bråten Rudorna 1   515 95 Målsryd
mobil 0705-85 09 13
e-post. per@krakeredfiber.se

Har du ingen mejladress eller dator får du hjälp kontakta Ingvar Johansson 0702132155.