Bildgalleri

Fibersvetsning kopplingsskåp Kråkeredsvägen vid RV27

Fiberskåp Kråkerreds fiber och Splitvision vid Sjöhaga/Storängen

Fiberskåp Kråkereds fiber och Splitvision vid Sjöhaga/Storängen

Första fiber in till nodhuset

Första fiberkabel in till nodhuset

Fiberblåsning vid Sörviksvägen nära nodhuset

Fiberblåsning vid Sörviksvägen nära nodhuset

Borrning under RV27 vid Stuvered

Borrning för rörgenomföring under RV27 vid Stuvered

Det första informationsmötet hos Splivision var välbesökt

Det första informationsmötet den 19 september hos Splitvision var välbesökt

Målning av nodhuset

Målning av nodhuset, ett exempel på den ideella arbetsinsats en av föreningens medlemmar utför

Telestation vid R27, här grävs det försiktigt

Telestationen vid R27, här grävs det försiktigt med alla sinnen på spänn

Rörgenomföring under Kråkeredsvägen

Rörgenomföring under Kråkeredsvägen

Kopplingsskåp Sörviksvägen

Kopplingsskåp Sörviksvägen, många slangar blir det…

Grävlag två startar grävning utmed Kråkeredsvägen

Grävlag två startar grävning utmed Kråkeredsvägen

Plöjning för slang och söknät

Plöjning för slang och söknät

Grävning i Sörvik

Grävning i riktning Sörvik

Nodhuset nere på plattan

Nodhuset nere på plattan

Nodhuset lyfts på plats

Nodhuset lyfts på plats

Bottenplattan till nodhuset klar

Bottenplattan till nodhuset klar

Kopplingsskåp, notera slang och markeringsnät

Kopplingsskåp, notera slang och markeringsnät

Ibland blir det bara för mycket, den kunde vi vara utan...

Ibland blir det bara för mycket, den kunde vi vara utan…

Justering efter plöjning

Justering efter plöjning

Plöjning i Nordlid

Plöjning i Nordlid

Skjuter in fiberslang i skyddsrör över berggrunden

Skjuter in fiberslang i skyddsrör över berggrunden

Grävning i Nordlid

Grävning i Nordlid

EU och Länsstyrelsen ger bidrag till fiberföreningarna

EU och Länsstyrelsen ger bidrag till fiberföreningarna