Första styrelsemöte 2021

Nytt år med fortsatta begränsningar på grund av corona pandemin – vi har haft föreningens första digitala styrelsemöte –  gått igenom det aktuella läget – den senaste nya anslutning startade vid årsskiftet – finns plats för ännu fler.

Kolla gärna er inloggning till Fiberekonomi – har ni glömt inloggning och lösen – återkom per e-post till ingvar@dalvik5.se som skickar vi en ny inloggning – så ni kan kolla/göra er val vilket fakturaval (vi ser gärna att ni väljer autogiro) ni vill ha, att adresser m.m. är rätt.

Föreningen skall enligt stadgarna hålla föreningsstämma senast sista juni – vi avvaktar hur det blir med vaccinationer, regler för sammankomster osv. Kallelse kommer senast i slutet av maj månad.

Välkomna med synpunkter/förslag för den fortsatta verksamheten – valberedningen inför föreningsstämman påbörjar sitt arbete – kom gärna med förslag på ledamöter till styrelse osv.