Beställa tjänster

Innan man kan beställa tjänsterna internet, TV och telefoni måste man först registrera mediaboxen vilket kan ske efter det att föreningen tänt upp nätet. Instruktion för hur man registrerar mediaboxen finner du genom att klicka här.

Man kan teckna avtalstid från en månad upp till ett eller två år, valet blir ditt som medlem.
Man kan beställa internet, TV och telefoni från samma tjänsteleverantör eller dela upp det mellan olika tjänsteleverantörer beroende på vad man har för krav på sin tjänsteleverantör såsom pris, längd på avtal osv. Vid beställning av TV tjänst behöver man också beställa en IP-TV box från Kalejdo, läs mer om hur du gör detta genom att klicka här.

Det är inget krav att beställa alla tre tjänsterna utan man väljer den eller de tjänster man har behov av. Det tar olika lång tid att få igång beställda tjänster beroende på hur tjänsteleverantören hanterar beställningarna. Ett tips är att ringa direkt till den man är intresserad av för att få snabbare aktivering. Passa samtidigt på att fråga om hur de informerar om planerade avbrott för underhållservice respektive tjänster.

För att komma ut och surfa på internet måste man först beställa en internettjänst från någon av internetleverantörerna som finns att välja på Splitvisions tjänsteguide. Det varierar mellan internetleverantörerna hur många publika IP-adresser dessa tillhandahåller, från en enda upp till 8 st. publika IP-adresser. Om du behöver mer än en publik IP-adress kontrollera med internetleverantören du har för avsikt att beställa från så att de tillhandahåller det antal IP-adresser du behöver.

Klicka här för att komma till Splitvisions portal där du kan beställa de tjänster du är i behov av.