Registrera mediaboxen

Innan man kan registrera GENEXIS mediabox ska denna monteras, en instruktion för detta montage finns att hämta här.

Mediaboxen ska sedan med hjälp av en fiberpatchkabel anslutas till fastighetsboxen (den lilla fiberboxen som monterats på insidan fastigheten/villan). En ytterligare förutsättning är att en fibersvans har dragits från fastighetsboxen fram till anslutningsboxen på utsidan fastigheten/villan där denna sedan har svetsats samman med den inkommande fiberkabel som går vidare till föreningens nodhus där alla medlemmars fiberanslutningar strålar samman för vidare sammankoppling med Splitvision.

Kråkereds fiber kommer sedan att informera de som har beställt fiber när respektive abonnent får sin fiberanslutning upptänd för att kunna komma igång med de tjänster som man avser beställa från de tjänsteleverantörer som finns på Splitvisions tjänsteportal.

För att man ska kunna beställa tjänster på Splitvisions tjänsteguide måste man första gången registrera mediaboxen mot Splitvisions installationsportal. Detta är en förutsättning för att Splitvisions interna system ska känna till din mediabox och att den är uppkopplad till rätt abonnent och för korrekt funktion.

Vi har i samarbete med Splitvision skapat en instruktion för hur denna registrering mot Splitvisions installationsportal ska gå till och finns att hämta här. När man ska registrera mediaboxen får ingen annan dator, router eller switch vara  ansluten mer än den man använder för att registrera mediaboxen.