Aktuellt i slutet av november 2018

Delredovisning – rekvisition av bidrag från Länsstyrelsen

Delredovisningen skickades till Länsstyrelsen i början av juli 2018 och efter några kompletteringar fick vi utbetalt 1.5 Milj kr utöver tidigare förskott på 1,0 Milj kr och kontokrediten har nu minskat till 1,0 Milj kr.

Återstående uppgifter innan vi kan slutredovisa vårt projekt är:

– att ansökan hos Lantmäteriet om ledningsrätt blir klar.
– att ansluta nya medlemmar
– datum för slutredovisningen är förlängd till 2020-12-31

Ansökan om ledningsrätt

Ansökan till Lantmäteriet – har kompletterats med några markupplåtelseavtal – de flesta är nu klara – Lantmäteriet hjälper oss med de återstående – för att få beslut om ledningsrätt för vårt nät och registreringen på Ledningskollen kompletterad, vilket är en uppgift som skall vara klar inför slutredovisningen.

Lantmäteriförrättningen som är utlyst till 12 december har nu på grund av sjukdom flyttats och ny kallelse/inbjudan från Lantmäteriet kommer senare.

Fakturering byanätsavgift

Fiberekonomi har skickat fakturor för 1:a kvartalet 2019 (betalningsdag 28 november 2018).
Brevfakturor – 128 st, E-faktura – 49 st, Autogiro – 28 st och epostfaktura – 3st.

Brevfaktura är ett kostsamt och osäkert (adressändring, bortglömd inför betalning m.m.) sätt att skicka fakturor.
Vi ser helst att du väljer autogiro eller E-faktura – kontakta din bank angående detta eller någon av nedanstående kontaktpersoner.

De flesta – några återstår – har loggat in på Fiberekonomis webbportal, kollat att uppgifterna är aktuella och valt faktureringsmetod.
De som ännu inte loggat in kan få en ny epost med uppgifter att logga in på Fiberekonomis webbportal och kontrollera/rätta sina uppgifter. De som inte har mejladress eller dator kan få du hjälp av kontaktpersonerna nedan.

Vikten av att ange rätt OCR-nr

När du betalar din faktura, är det viktigt att du anger fakturans OCR-nr.
Använder du manuella inbetalningskort, skriver fel OCR-nr eller något annat som gör att inbetalningen måste hanteras manuellt (manuellt arbete medför högre kostnader), kommer vi att lägga på en avgift på 50 kr för ”Manuell inbetalning” på nästa faktura.

Teknikgruppen

Hjälper oss som ännu inte använder fibernätets alla möjligheter att få hjälp i början att använda fibernätet med det var och en vill och behöver – skicka epost eller ring till Magnus Rosen 0739-027486 eller e-post magnus.rosen@magros.se så kommer någon och hjälper dig.

Nya anslutningar

Vi har fått nya anslutningar/medlemmar och ser fram emot ytterligare för de som bygger och den som inte var med från början – kontakta Sven Olof Salomonsson eller Ingvar Johansson för att få offert över kostnader för att ansluta fastigheten.

Vi äger gemensamt vårt nät, hjälps åt med allt för att förvalta vårt nät och vår ekonomiska förening.
Nu ser vi fram emot Jul och ny år och för vår förening kommer årsstämman prel. i mars 2019.
Då med en ny fas – förvaltning när anläggandet i stort är avslutat – en del nya uppgifter.

Kontaktpersoner
Per Hillerström, 0705-850913, per@krakeredfiber.se
Ingvar Johansson, 0702-132155, ingvar@dalvik5.se
Magnus Rosen, 0739-027486, magnus.rosen@magros.se
Sven Olof Salomonsson, 0703-027192, kovra@telia.com