Administration via Fiberekonomi Sverige AB

Från och med april 2018 sköter Fiberekonomi Sverige AB det mesta av vår administration

De börjar med fakturering av byanätsavgifterna för 2:a kvartalet 2018 – skickas som 1:a kvartalet som brevfaktura – nu med ett viktigt informationsbrev (se nedan) – bl.a. om att välja faktureringsmetod – autogiro, e-faktura eller brevfaktura – och betalning med att ange fakturans OCR-nr.

Byanätsavgiften för 3:e kvartalet faktureras i början av juni med förfallodag 28:e och för 4:e kvartalet i augusti med förfallodag 28 augusti.

Inloggning personlig sida webbportalen
Till er – vilka vi har e-postadress – kommer de närmaste dagarna e-post med inloggningsuppgifter till Fiberekonomis webbportal.

När du loggar in i webbportalen kommer du själv kunna kontrollera/rätta vissa uppgifter som eventuellt har blivit felaktiga eller är inaktuella.
Finns det fel i uppgifter som du inte kommer åt att justera, kontakta då någon av kontaktpersonerna nedan.

I webbportalen skall du – välja faktureringsmetod, autogiro, e-faktura eller brevfaktura.
Vi ser helst att du väljer autogiro – kontakta din bank angående detta.

Har du ingen mejladress eller dator får du hjälp av kontaktpersonerna nedan.
Brevfaktura är ett kostsamt sätt att skicka fakturor varför vi från och med nästa fakturering kommer att lägga på en faktureringsavgift på 20 kr för varje brevfaktura för att täcka dessa kostnader.

När du betalar din faktura, är det viktigt att du anger fakturans OCR-nr
Använder du manuella inbetalningskort, skriver fel OCR-nr eller något annat som gör att inbetalningen måste hanteras manuellt (manuellt arbete medför högre kostnader) kommer vi att lägga på en avgift på 50 kr för ”Manuell inbetalning” på nästa efterkommande faktura.

Med vänlig hälsning

Kråkered Fiber Ek. förening

Är något oklart eller du har någon fråga, kontakta:

Ingvar Johansson
Dalvik 5   504 95 Borås
mobil 0702-13 21 55
epost: ingvar@dalvik5.se

Per Hillerström
Bråten Rudorna 1   515 95 Målsryd
mobil 0705-85 09 13
e-post. per@krakeredfiber.se