Rapport årsstämman 2018-03-15

Med 28 av 203 medlemmar närvarande hölls årsstämman den 15 mars. Till dropinfika från kl 18.30 kom de första strax efter 18 och kl 19.00 inleddes årsstämman med att poängtera att vi är en ekonomisk förening som gemensamt har anlagt ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät och nu fortsätter att förvalta och efterhand ansluta nya medlemmar.

Årsredovisning
Med en minus på 89.394 kr efter avskrivningar på 306.256 kr fastställdes årsredovisningen och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2017 års verksamhet i likhet med revisorernas förslag.

Information om byanätsavgiften
Byanätsavgiften – kostnader för drift/underhåll av nät, administration, avskrivningar m.m.

Enskild fastighet
Aktiv anslutning 120:-/ mån exkl. moms ytterligare aktiv anslutning samma fastighet 40:-/anslutning/månad exkl. moms
Passiv anslutning 100:-/år exkl. moms, vid aktivering av anslutningen efter 30 juni 2018 en anslutningsavgift 1200:-

Hyresfastighet
40:-/anslutning/månad exkl. moms, dock en minimiavgift 200:-/månad exkl. moms

Företag
Från 250:-/månad exkl. moms

Medlemsavgiften
För 2018 fastställdes medlemsavgiften till 100:- per medlem.

Föreningens ekonomiska administration
Företaget Fiberekonomi kommer att sköta vår administration – fakturering/bokföring/inbetalningar.

Göran Elfving från Fiberekonomi informerade om hur de arbetar med administration åt fiberföreningar. Idag jobbar de med ett 30-tal fiberföreningar runt om i Sverige, såväl mindre som större föreningar. All fakturering sker med 2 månaders framförhållning. Deras system kan erbjuda betalning via autogiro, e-faktura eller brevfaktura. Alla betalningar kommer att kräva OCR-nummer hantering för att underlätta och minimera antalet fel. Fiberekonomi sköter moms, skattedeklaration, årsredovisningar etc. dvs. allt som krävs för att sköta administrationen inom fiberföreningen. Systemet ger varje medlem tillgång till en egen inloggning mot Fiberekonomis webbportal och där kontrollera och uppdaterar sina personliga uppgifter etc.

Viktigt att tänka på att personnumret/personen på inbetalningen överensstämmer med uppgifterna om medlemmen i föreningens register. Föreningens teknikgrupp hjälper de medlemmar som inte har tillgång till egen dator/surfplatta i mån av behov.

Styrelsens sammansättning för 2018
Ordinarie ledamöter
Ingvar Johansson kvarstår 1 år och 1 år omval som ordförande
Håkan Eriksson omval 2 år, Sven-Olof Salomonsson omval 2 år
Per Olof Eriksson kvarstår 1 år, Per Hillerström fyllnadsval 1 år
Fredrik Klawitter kvarstår 1 år, Magnus Rosén nyval 2 år

Suppleanter
Anders Engberg omval 1 år, Björn Hidfors nyval 1 år

Nästa styrelsemöte
Vid nästa styrelsemöte 4 april kommer styrelse att konstitueras och utse arbetsgrupper för det fortsatta arbetet med ledningsrätt, rekvisitioner av bidragsdelen från Länsstyrelsen m.m. m.m.