Vi behöver få in fler avtal och inbetalningar

Snart fattar länsstyrelsen beslut om vilka föreningar som får ta del av bidragen och vi är måna om att komma igång så fort som möjligt. För att vi ska nå våra mål – att snabbast möjligt och på bästa sätt ge varje medlem fiberuppkoppling och de möjligheter det innebär, måste följande fungera:

  • Medlemsantalet ska helst öka för att minimera kostnaderna för varje enskild anslutning! Tala gärna med grannar som inte gått med i föreningen.
  • Kontrollera så att du har skickat in och fått tillbaka det underskrivna avtalet. Avtalet hittar du här.
  • Delbetalning (2000:-) av kapitalinsatsen skulle varit betald 30/11, har du inte betalt så måste det ske snarast. Betalning sker till Bankgiro 182-6635 – glöm inte att ange fastighetsbeteckning.