Anslutningsavtalen är här!

Nu har vi äntligen kommit till steget att teckna anslutningsavtal!
Ladda ner avtalet, skriv ut det i två exemplar och skicka in båda exemplaren undertecknade till adressen nedan

Kråkered Fiber Ekonomisk förening
c/o Ingvar Johansson
Kråkered Dalvik 5
504 95 BORÅS