Statusrapport från styrelsen

Mötet med kontaktpersoner för olika områden inom vår förening kunde varit mer välbesökt men vi det blev ett bra möte med sikte på framtiden och de mest aktuella arbetsuppgifterna.

Information om läget för bidragsbeslut – regeringen beräknas ta beslut, 8 december om regler för att Länsstyrelserna skall fatta bidragsbeslut .

Vår länsstyrelse är som vanligt väl förberedda och vi hoppas komma med i första beslutsomgången som kan bli i januari-februari.

Nu kommer anslutningsavtalen in i snabb takt – ett antal saknas alltjämt – liksom första betalning av insatsbeloppet på 2000:- skall vara klart 30 november men det är några dagar kvar dit.

Projektering/planering har påbörjat på allvar och nu kommer alltfler att bli berörda då arbetet kommer utökas till alla delar av vårt område. Förberedelser för upphandling av grävning/plöjning, material och kommunikationsoperatör pågår för fullt.

 

Nu är det full fart – du är välkommen att deltaga i det fortsatta jobbet – återkom per e-post till ingvar@dalvik5.se med din intresseanmälan, frågor eller synpunkter.

Vi har nästa styrelsemöte torsdag 3 december och då tar vi upp dina frågor och synpunkter.

Därefter återkommer vi med mer information på hemsida, facebook och en lägesrapport på papper i brevlådorna.