Kontakter/Styrelse

KONTAKTER

Vid kontakt: Ring eller skicka mail till någon av styrelseledamöterna nedan.

Styrelsen består av följande styrelseledamöter:

Roll Vem Mobiltelefon Tel.
Ordförande Håkan Eriksson 0707-106670 033-122498 ordforande@krakeredfiber.se
Vice ordf.
Per Olof Eriksson 0728-384260 vice.ordforande@krakeredfiber.se
Administratör Ingvar Johansson 0702-132155 033-153889 admin@krakeredfiber.se
Sekr. Ingvar Johansson 0702-132155 033-153889 sekreterare@krakeredfiber.se
Kassör Ingvar Johansson 0702-132155 033-153889 kassor@krakeredfiber.se
Projektledare Sven Olof Salomonsson 0703-027192 033-249282 projektledare@krakeredfiber.se
Ledamot Per Hillerström 0705-850913 per@krakeredfiber.se
Ledamot Fredrik Klawitter 0761-098859 fredrik@krakeredfiber.se
Ledamot Linus Sääf 0702-585825 linus@krakeredfiber.se
Ledamot Lucas Flysjö 0725-849680 lucas@krakeredfiber.se
Suppleant Anders Engberg 0763-245774 anders@krakeredfiber.se
Suppleant Björn Hidfors, IT-ansvarig 0705-922994 data@krakeredfiber.se
Revisor Monika Ekdahl 0736-872084 revisor@krakeredfiber.se
Revisorssuppleant Håkan Blixt 0766-550090 revisorssuppleant@krakeredfiber.se
Valberedning Kent Claesson
Valberedning Petri Valkonen