Kontakter/Styrelse

KONTAKTER

Vid kontakt: Ring eller skicka mail till någon av styrelseledamöterna nedan.

Styrelsen består av följande styrelseledamöter:

Roll Vem Mobiltelefon Tel.
Ordförande Håkan Eriksson 0707-106670 033-122498 ordforande@krakeredfiber.se
Vice ordf. Drift och underhållsansvarig
Per Olof Eriksson 0728-384260   vice.ordforande@krakeredfiber.se
Administratör Ingvar Johansson 0702-132155 033-153889 admin@krakeredfiber.se
Sekr. Ingvar Johansson 0702-132155 033-153889 sekreterare@krakeredfiber.se
Kassör Ingvar Johansson 0702-132155 033-153889 kassor@krakeredfiber.se
Ledamot Andrea Forsberg 0703-689771   andrea@krakeredfiber.se
Ledamot Per Hillerström 0705-850913   per@krakeredfiber.se
Ledamot Fredrik Klawitter 0761-098859   fredrik@krakeredfiber.se
Ledamot Linus Sääf 0702-585825   linus@krakeredfiber.se
         
Suppleant Anders Engberg 0763-245774   anders@krakeredfiber.se
Suppleant Björn Hidfors, IT-ansvarig 0705-922994   data@krakeredfiber.se
Revisor Monika Ekdahl 0736-872084   revisor@krakeredfiber.se
Revisorssuppleant Håkan Blixt 0766-550090   revisorssuppleant@krakeredfiber.se
Valberedning Reijo Mäkiperä 0705-539352   valberedning1@krakeredfiber.se
Valberedning Per Olof Larsson 0708-251119   valberedning2@krakeredfiber.se