Status för Oktober månad

Blåsning och svetsning av fiber

Redan i april 2016 bokade vi in att fiberblåsningen skulle börja i september 2016 och först nu är arbetet på gång att starta någon gång under vecka 43 allt efterhand som alla fastighetsboxarna (ute och inne boxar) är på plats.

Grävning och förläggning av fiberslangar

Ett av arbetslagen för grävning/plöjning är i Älmås på väg mot Stuvered och ett annat arbetslag är i Transås på väg mot Flymader, Sjöhaga och anslutningspunkten mot stadsnätet vid Sjöhaga bron för att därmed kunna koppla upp anslutningen mot nodhuset.

Återställning efter fibergrävning/plöjning runt Kråkeredssjön

Nu kan du/ni göra den av många efterfrågade ideella arbetsinsatsen tillsammans med dina grannar när återställningen efter grävning/plöjning av fiberslangen skall kompletteras. Vi skall återställa vägen/diken till en bra väg inför vintern genom att fylla i gropar/spår med grus, rätta till diken och övrig mark.
För de medlemmar som inte vill ”friköpa” sig från den ideella arbetsinsatsen och finner att återställningsarbeten inte passar dem av olika anledningar är välkomna komma med egna förslag som kan bidra till föreningens bästa.

Se vidare mera detaljerad information under sidan VAD ÄR PÅ GÅNG?