Status för November månad

Blåsning av fiberkabel påbörjad

Vår kommunikationsoperatör Splitvision har nu satt upp Splitvisions fiberskåp vid Kråkeredsvägen mellan Sjöhaga och Storängen. Samtidigt har blåsning av fiberkablar i fiberslangarna påbörjats med prioritet på dragningen mellan Nodhuset och Splitvisions fiberskåp.
Fiberblåsning vid Sörviksvägen nära nodhuset

Fiberblåsning vid Sörviksvägen nära nodhuset

Svetsning av fiberkablar

När fiberblåsningen är klar i de områden där fastigheter/hushåll har framdragen fiberslang och monterade fastighetsboxar kan svetsning och kontaktering av fiber påbörjas. Områdesansvariga har påbörjat utdelning av mediaboxar till dessa områden. Instruktion för montering av mediaboxen finns att hämta här.

Fortsatt grävning för fiberslang

Grävningen fortsätter till de områden som återstår. Utöver detta så har områdena Rudorna och Bråten med sammanlagt sju medlemmar tillkommit. Totalt återstår det knappt 1/3 av grävarbetet att utföra.

Faktura nr 3 för insatsbelopp

Nu i november kommer fakturan för insatsbelopp nr 3 på 6000 kr vilket innebär att vi som enskilda medlemmar totalt kommer att ha betalt in 15 000 kr i insatsbelopp per fastighet.