Statusrapport 29 november 2016

Fiberprojektet fortsätter oförtrutet nu under kommande julmånad fram till juluppehållet.
Grävlag ett gräver vidare mot Ramna och sedan mot Kakås och Lökared samtidigt med att grävlag två gräver vidare mot Flymander.
Under onsdag och torsdag nu i månadsskiftet nov/dec kör teamet som blåser fiberkablarna vidare med återstående delar av stamnätet och till viss del mot fastigheter. Vi vill därför påminna om att de som har fått fiberslang fram till sina tomtgränser omgående ser till att få sina fiberslangar nergrävda på den egna tomten samt monterat sina fastighetsboxar på in- och utsidan så att dessa är klara då fiberblåsarna återkommer i kampanjer varför de bara kan blåsa in fiberkablar till de fastigheter där fastighetsboxarna är monterade.