Vad är på gång?

Uppdaterad 2017-04-19

Driftsättning av fibernätet

Fredagen den 31 mars tändes nätet upp efter det att vi fått klart grävningen och därefter blåst flera mil av fiberkablar.
Våra fiberblåsare jobbade på duktigt och därefter var vi förväntansfulla då vi nu började se resultatet efter allt arbeta med projektet. Vi fick vänta ett tag till på de som skulle komma hit och svetsa alla fiberkablar då dessa var fullt upptagna på annat håll. Vi väntade inte förgäves då vi fick hit ett lag duktiga svetsare som jobbade på hårt för att bli klara med svetsningen och påföljande testning av alla fiberanslutningar mellan nodhuset och alla anslutna fastigheter. Sista steget innan driftsättningen av nätet var att Splitvision installerade den aktiva utrustningen i nodhuset med tillhörande batteribackup. Den tillhörande batteribackupen ska säkerställa att den aktiva utrustningen i nodhuset ska kunna vara i drift i några timmar vid eventuella strömavbrott.

Alla medlemmar ska ha fått ett brev med information från Kråkered fiber/Splitvision med information om hur komma igång med att registrera mediaboxen som är en förutsättning för att komma vidare och beställa tjänster i det öppna fibernätverket.
Denna information finns också att hämta på denna hemsida under rubriken INSTRUKTIONER och FRÅGOR och SVAR.

Sedan är det upp till medlemmarna i föreningen att beställa de tjänster man är i behov av. Är man tveksam om vad som passar det egna behovet i det tillgängliga utbudet kan medlemmarna kontakta Splitvisions kundtjänst eller Kråkereds fiber teknikgrupp.

Fiberblåsning och svetsning av fiber

Redan i april 2016 bokade vi in att fiberblåsningen skulle börja i september 2016 och först nu är arbetet på gång att starta någon gång under vecka 43. Tyvärr kan vi inte genom påverkan påskynda detta arbetet, då entreprenörerna som utför arbetet redan är överbokade på en överhettad marknad.
Fiberblåsningen sker i flera steg. Först blåser arbetslaget från kopplingsskåpen vi har utspritt längs med vägkanterna till respektive fastighet/villa. När man är klar med dessa sträckor övergår man till att blåsa de genomgående transportsträckorna en fibertyp i taget dvs. 12, 24, 48, 72 96, 144 och 192 par, var för sig för att inte behöva växla trummor. Därefter kommer fibersvetsarna och svetsar samman fiber i kopplingsskåpen och fastigheterna/villorna. Dessa arbeten är endast förberedelser för att i ett senare skede kunna tända upp fibernätet etappvis. Ytterligare arbeten måste först färdigställas såsom inkoppling av nodhuset till Borås stadsnät och montering av erforderlig teknisk utrustning i nodhuset vilket utförs av Splitvisions egen personal.

Grävning/plöjning och förläggning av fiberslang

Grävning/plöjning är i Älmås på väg mot Stuvered med ett arbetslag och ett annat arbetslag är i Transås mot Flymader, Sjöhaga och anslutningspunkten mot stadsnätet vid Sjöhaga bron och därmed kunna koppla upp nodhuset.

Återställning efter fibergrävning/plöjning runt Kråkeredssjön

Nu kan du/ni göra den av många efterfrågade ideella arbetsinsatsen tillsammans med dina grannar när återställningen efter gräv/plöjning av fiberslangen skall kompletteras.
Vi skall återställa vägen/diken till en bra väg inför vintern genom att fylla i gropar/spår med grus, rätta till diken och övrig mark. Vägföreningen och fiberföreningen har kommit överens att avvakta med sladdning (skrapning) till våren efter att slitlagret förbättrats/kompletterats.
Nedanstående arbetsledare bestämmer tillsammans med laget när/var/hur denna kompletterande återställning skall göras.
Några medlemmar har sedan tidigare andra uppgifter eller har valt att ”friköpa” sig.
Följande arbetslag föreslås (det är ok att hjälpa till där du vill/kan).  Anmäl dig till respektive arbetsledare, som noterar och meddelar Sven Olof Salomonsson vilka medlemmar som deltar och hur många timmar var och en gjort.
• Mattias Bramstång 033-250137 epost:  eva.mathias@telia.com
• fastigheterna på Kråkereds Sjöväg nr 7, 15, 23, 25, 31, 39.
• från ”torget/vid Kindsbanan till korsningen mot Sörviksvägen
• Olle Kristiansson 0703-183185 epost:  monolica43@outlook.com
• fastigheterna Kråkereds Sjöväg nr 45, 46.
• från R 27 till korsningen Sörviksvägen
• Håkan Karlsson 0703-387277 epost:  lena.drugge@live.se
• fastigheterna   Dalvik 1, 5, Södra vik 7, 8, Sörviksvägen 15, 19, 21, 23, 25, 27,
• Sörviksvägen från grillplatsen till Kindsbanan
• Jan Olof Nilsson 0708241192 epost:  241192.nilsson@gmail.com
• fastigheterna Kråkereds Sjöväg 6, 10, Sörviksvägen 1, 3, 5 (Emil), 11, 17.
• I området från Kråkereds Sjöväg mot ”Thornadtsson/Mäkiperä/.• Martin Stenmark 0768-88 55 86  epost:  estenmark@hotmail.com
• fastigheterna Södra vik 1, 3.
• från Sörvik förbi Stenmarks

Vi skall också ”återställa” och lägga ut betongplattor runt vårt nodhus och Borås El transformatorstationer som finns på några platser runt sjön. Hoppas att arbetsledarna kommer överens vem som gör vad. För de medlemmar som inte vill ”friköpa” sig från den ideella arbetsinsatsen och finner att återställningsarbeten inte passar dem av olika anledningar är välkomna komma med egna förslag som kan bidra till föreningens bästa.

Fiberföreningen kör ut material (grus, jord, sand) vad som behövs när arbetsledaren ”beställer” genom att prata med Sven Olof Salomonsson och komma överens när var och hur det skall finnas på plats för att ni skall kunna få ordning på väg, diken och övrig mark inför vintern.

Medlemsavtal och information till medlemmar

Vi jobbar vidare med planering/projektering, medlemsavtal och information till medlemmar.
Du som kan/vill vara med i detta arbete är välkommen, skicka e-post till ingvar@dalvik5.se eller kontakta någon i styrelsen.