Påminnelse montering av fastighetsboxarna

Som tidigare rapporterats har vi har bokat in att påbörja blåsning och svetsning av fiber till de fastigheter som fått fram fiberslang till tomtgränsen och sina fastighetsboxar. Dessa arbeten påbörjas i månadsskiftet september-oktober. Därför är det viktigt att alla de fastighetsägare som ännu inte monterat upp fastighetsboxarna och lagt in fiberslang och söktråd gör detta omgående.

Båda arbetslagen för blåsning respektive svetsning är inbokade sedan flera månader tillbaka för vår förening. Kan inte de två arbetslagen fullfölja sina arbeten inom den tidsram de reserverat för vår förening riskerar vi tidsplanen för projektet och onödiga merkostnader. Det blir svårt att få till andra tider för blåsning och svetsning då dessa arbetslag är fullbokade lång tid framöver.

Berörda områden i första etappen är:
Sörviksvägen fram till Nodhuset och södra delen av Kråkereds Sjöväg
Södra Granbäcksvägen
Västra Granbäcksvägen
Östra Granbäcksvägen
Kindsbanan
Björnåsa
Nordlid
Kovra

Instruktioner för montering av fastighetsboxar.