Styrelsens rapport 9 augusti

Vid styrelsemötet 9 augusti rapporterade ”grävarna” som nu varit igång en dryg vecka efter semestern, se föregående nyhet avseende den fortsatta grävningen i riktning Kråkered.

Inbjudan till informationsmöten under september tillsammans med Splitvision kommer i slutet av augusti på hemsidan och genom områdeskontaktpersonerna.
Nya medlemmar är välkomna – det är nu vi bygger vårt fibernät med 40 % bidrag från Jordbruksverket/Västra Götalands regionen.

Varför skulle jag skaffa fiber?
Är det några som frågar:
Att dra in fiber är en investering lika självklar som WC, rinnande vatten och elektricitet. Dessutom får du bredband med högsta kapacitet för framtiden med TV, telefon, internet och nya möjligheter som vi inte vet om idag. När fibernätet är på plats kan möjligheterna tas till vara.
Vi är en ekonomisk förening med många medlemmar, människor med olika erfarenheter, engagemang, kunskaper m.m. – som alla vill få ett fibernät i vårt område för framtiden med allt vad det innebär.
För att ta till vara de ideella insatserna, enligt anslutningsavtalet alla skall göra (alternativt betala 2000:-), bildas en ”service/teknik” grupp, som vill och kan hjälpa andra medlemmar  – skicka epost till  torbjorn@krakeredfiber.se om du vill utföra din ideella insats på detta sätt.
Skicka gärna e-post med frågor och/eller ytterligare information till någon i styrelsen.
Tillsammans för ett bättre fibernätverk !!!