Grävningen fortsätter i riktning Kråkered

Efter utförd grävning i Öd fortsätter grävlaget till Västra Granbäcksvägen i slutet av vecka 32 för att sedan fortsätta mot transformatorstationen uppe vid golfbanan där man gör tillfälligt halt. Man förflyttar sig sedan till infarten Kindsbanan för att gräva vidare mot Sörviksvägen och därefter Kråkereds sjöväg.
Lite senare tar ytterligare ett grävlag vid från transformatorstationen vid golfbanan och fortsätter utmed Kråkeredsvägen mot rondellen vid RV27 och sedan vidare utmed Transåssjön.
Innebär att vi nu har klarat av ca 20% av den totala sträckan som ska grävas för fiberförläggningen.
Grävningen planeras ungefär en vecka före ”grävarna” kommer till respektive område, kontakt tas med medlemmar/fastighetsägare och då sätts punkten där fibern till respektive fastighet kommer till tomten, man går igenom och markerar ledningar m.m.
Vidare pågår förberedelse av grundläggning för det centrala nodhuset vid Sörviksvägen, nodhuset väntas bli klart i slutet av augusti. Inredning av nodhuset vid senare tillfälle.
Placeringen av nodhuset kan ses på fiberkartan, klicka i för Fibernätverk/Noder så syns ett N där nodhuset ska stå.