Nodhuset på plats

Nodhuset nere på plattan

I dag den 19 augusti lyftes nodhuset på plats övervakat av projektledare Sven Olof Salomonsson.

I samband med denna händelse så startades grävningen/plöjningen i riktning Sörvik viket då medför begränsad framkomlighet vissa vägavsnitt under den period grävningen pågår. Vänligen iakttag försiktighet vid färd på de vägavsnitt som påverkas.

Grävning i riktning Sörvik

Grävning i riktning Sörvik, notera det tillfälliga vägmärket