Blåsning och svetsning av fiber

Vi har bokat in att påbörja blåsning och svetsning av fiber i mitten av september till de fastigheter som fått fram slang till tomtgränsen och sina fastighetsboxar. Därför är det viktigt att berörda fastighetsägare monterar upp fastighetsboxarna och lägger in fiberslang och söktråd.
De fastighetsägare som anmält att dom vill ha hjälp med grävning på den egna tomten kommer att under kommande vecka bli kontaktade av gräventreprenören Aplareds Gräv och anläggning.
Är det någon fastighetsägare som inte är klar när blåspatrullen kommer innebär det att det tillkommer extra kostnader för Föreningen.

Berörda områden är:
Sörviksvägen fram till Nodhuset och södra delen av Kråkereds Sjöväg
Södra Granbäcksvägen
Västra Granbäcksvägen
Östra Granbäcksvägen
Kindsbanan
Björnåsa
Nordlid
Kovra

Instruktioner för grävning och montering av fastighetsboxar.