Styrelsens rapport 31 augusti

Vid styrelsemötet 31 augusti rapporterade projektledaren för ”grävarna” att nu är ytterligare ett grävlag igång för att öka takten i projektet.
Grävlag två har kommit igång och gräver sig nu framåt längs med Kråkeredsvägen mot rondellen vid RV27. Grävlag ett har avancerat vidare längs med Sörviksvägen och är nu på väg mot Kråkereds sjöväg. Vidare rapporterades att man nu har installerat el i nodhuset och i samband med detta beslutade styrelsemötet att nodhuset ska målas om. Kom ihåg att regelbundet besöka Bildgalleriet då vi där regelbundet lägger upp bilder från grävprojektet. Till dags datum har ca 100 medlemmar fiberslang framme vid sin tomtgräns.

Som rapporterats tidigare bildas en ”service/teknik” grupp, som vill och kan hjälpa andra medlemmar med tekniska frågor – skicka epost till  torbjorn@krakeredfiber.se
om du vill utföra din ideella insats på detta sätt.

I början av september kommer det också inbjudningar till informationsmöte hos SplitVision som där ska presentera vilka tjänsteleverantörer vi som medlemmar kan välja bland utifrån våra enskilda behov.
Man kommer också visa upp den mediabox (omvandlar fibersignal till internet, TV och telefoni) de tillhandahåller. De kommer också demonstrera TV utsändning för de som är intresserade av hur bildkvaliteten blir via fiberförbindelse.
Dessa möten är viktiga för oss medlemmar och som ett komplement till dessa informationsmöten kommer det också utses föreningsrepresentanter som kan hjälpa medlemmar med frågor
kring val av tjänsteleverantörer. Hemsidan för Kråkered fiber kommer också att kompletteras med information som ska hjälpa till med rådgivning kring val av tjänsteleverantörer.