Inbjudan till informationsmöte

Då var det äntligen dags för att boka in sig till första informationsmötet hos Splitvision som kommer att berätta om deras roll som kommunikationsoperatör (KO) och de tjänsteleverantörer (TL) som vi medlemmar kommer att kunna välja på i det öppna fibernätet. De kommer också att prata en del om den teknik som vi som enskilda medlemmar kommer att använda i hushållet.

I samband med detta informationsmöte kommer också styrelserepresentanter från Kråkereds fiber att köra en kort presentation för mötesdeltagarna om vad som fortsättningsvis händer i projektet.

Klicka här för programpunkter, tid och plats.