Information december 2017

Vi har förlängt tiden till 30 juni 2018 för att slutredovisa vårt ”fiberprojekt” och de uppgifter som nu är aktuella är bl.a.:

• Slutbesiktningen som – ÅF en extern konsult gör – avser kontroll av svetsning i skåp, fastighetsboxar m.m. och skall vara med i redovisningen till Länsstyrelse vid rekvisitionen av bidragsdelen. Slutbesiktningen startar den 10 januari, bli därför inte förvånad om du som medlem får påhälsning av besiktningsmannen från ÅF som kommer att besiktiga vissa yttre fastighetsboxar.
• Ansökan om ledningsrätt påbörjades i juli och måste kompletteras med markavtal med ytterligare drygt 100 fastigheter.
• Ta fram alla underlagen till rekvisitionen av bidragsdelen.

2017 års stämma för Kråkered Fiber ekonomisk förening kommer att hållas 15 mars (kallelse med de ärenden som skall förekomma vid stämman kommer i februari), motioner till stämman skall enligt stadgarna vara styrelsen (helst per e-post ingvar@dalvik5.se) tillhanda senast en månad före stämman.

Valberedningen (Petri Valkonen, petri@boraselotele.se, Kent Klaesson, anki.kent.bjornasa@gamil.com och Ingvar Johansson, ingvar@dalvik5.se) är igång och tar emot förslag/synpunkter inför årsstämman 15 mars 2018.

Byanätsavgiften för första kvartalet 2018 kommer liksom för 4:e kvartalet 2017 att skickas per brev för att nå alla medlemmar/fastigheter.
Vi letar vidare hur vi skall sköta detta (se information med fakturan för 4:e kvartalet) och välkomnar synpunkter/förslag (helst per e-post ingvar@dalvik5.se).

Den ideella insatsen, enligt anslutningsavtalet (8 timmars arbete eller 2000:-) är en återkommande fråga från många – vad/när/hur. Under våren 2018 blir det troligen ytterligare möjligheter att få göra sin insats bl.a. med att förbättra återställning av mark och vägar. Återkom gärna med synpunkter/förslag (helst per e-post ingvar@dalvik5.se) snarast så vi kan förbereda – vid styrelsemöte innan årsstämman.

Använd din anslutning – att ta vara på de möjligheter vi nu har med telefon, bredband, tv m.m. – vilka tjänster som finns för telefoni, TV och bredband – hur man beställer och vad de kostar också jämfört med befintliga kostnader – vi kommer att på olika sätt vara behjälpliga – kontakta teknikgruppen, någon i styrelsen eller områdeskontaktperson i ditt område.

Nya medlemmar – är välkomna kontakta oss så går vi igenom förutsättningarna.

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR önskar KRÅKERED FIBER EK. FÖRENING