Registrera mediaboxar

Efter att vi tände upp nätet den 31 mars har vi under första helgen i april noterat att knappt 70 st. medlemmar har registrerat sina mediaboxar. För att snabbare komma i full drift är det önskvärt att alla övriga som inte hunnit registrera sina mediaboxar gör detta så snart som möjligt.

När man slår på strömmen till mediaboxen och har anslutit fiberpatchkabeln till fastighetsboxen ska båda lamporna i fronten lysa grönt. Om statuslampan för fibernätet eller fiberboxens strömlampa inte tänder upp anmäl detta till teknikgruppen på mejladressen teknik@krakeredfiber.se