Saknar registrering av mediaboxar

Nu har vi varit igång en månad och vi har idag ca 160 st. mediaboxar registrerade vilket är för få till antalet med hänsyn till föreningens totala omfång, det saknas fortfarande lite drygt 50 st. registreringar. Det är viktigt att alla registrerar sina mediaboxar snarast även om man inte avser beställa någon tjänst i dagsläget. Vi behöver verifiera att alla anslutningar fungerar, sen rapportering av fel som är relaterade till installationen tar lång tid att få åtgärdade. Därutöver gäller att vi måste se till att kontrollera alla fiberanslutningar inom garantitiden för installationen.

Behöver man hjälp med att registrera sin mediabox kontakta teknik@krakeredfiber.se