Rapport årsstämman 2017-03-28

Årsstämman var välbesökt då lokalen vid Borås Golfklubb/Pulsen Golfcenter var fullsatt.

Innan årsstämman informerade Splitvision om teknik och de tjänster som vi medlemmar kan beställa i det öppna stadsnätet. Splitvision kommer också att skicka ut brev till medlemmarna med grundläggande information om val av tjänster för Internet, TV och telefoni med tillhörande installationsguide som beskriver hur man kopplar upp dessa till mediaboxen.

Efter genomgång av årsstämmans dagordning och övriga punkter konstaterades att årsstämman har givit styrelsen fortsatt förtroende att driva projektet vidare under nästa verksamhetsår. Protokoll från mötet kommer redovisas här på hemsidan senare när detta är justerat av på årsstämman valda justeringsmän.

I övrigt så diskuterades flera frågor ganska ingående vilket medförde att det tog sin tid att komma till beslut i frågan om byanätsavgift och anslutningsavgift samt hur fördela och leda den ideella arbetsinsatsen respektive medlem förbundit sig att utföra om man inte har valt att köpa sig fri från denna.

Under mötet informerades också att planerad upptändning av nätet skulle ske på fredag 31 mars men detta kanske kan bli förskjutet någon eller några dagar då man vid ytterligare kontrollmätning av fibernätet hittat fiber med lite för hög dämpning i fiberskarvar varför man valt att göra om dessa innan vi går i skarp drift. Vi kommer så snart vi tänder upp vårt nät återkomma med ytterligare information.