Fibersvetsning klar

Fibersvetsarna har jobbat på flitigt de senaste två veckorna vilket innebär att fibersvetsningen är klar med undantag av några få fastighetsboxar. Kvarvarande fastigheter ska svetsas inom det snaraste. Detta påverkar inte tidsplanen för övriga klara fastigheter.

Under helgen den 25 mars har fibernätet i sin helhet kontrollmätts med utgångspunkt från nodhuset fram till respektive fastighetsbox. Återstår att noggrant granska de loggade mätresultaten innan vi kan känna oss trygga med att alla fiberförbindelser är klara att sättas i drift.

På måndag den 27 mars ska IT-ansvarig i styrelsen tillsammans med Splitvisions projektledare stämma av att all teknik mellan Splitvision och Kråkereds fibernät är klarställd inför uppstarten av vårt fibernät. Vi kan nu äntligen konstatera att vi är mycket nära uppstarten av fibernätet varför vi uppmanar de som ännu inte monterat sina mediaboxar att göra detta nu, se dock till att strömförsörjningen till mediaboxen är frånkopplad då mediaboxen fortfarande ska vara strömlös.
Vi kommer så snart det är möjligt meddela när vi kan starta upp våra mediaboxar och registrera dessa i Splitvisions fibernät.