Lägesrapport juli

Nu är vi äntligen i mål med den sista delen av gräventreprenaden som omfattat förläggning av fiberslangar längs med Tornhöjdsvägen.
Återstår sedan att blåsa fiber i dessa fiberslangar och svetsa fiber till de berörda medlemmarna.

Fakturorna för  byanätsavgiften gällande perioden juli, augusti och september är på väg till medlemmarna via e-post eller brev.

Viktigt att tänka på vid försäljning av fastighet är att det måste det skrivas en överlåtelsehandling mellan säljaren och köparen enligt de riktlinjer som anges i föreningsstadgarna där köparen ansöker om medlemskap i föreningen.