Ljuset i tunneln

Grävningen närmar sig sitt slut nu i vecka 5, sedan återstår det ca 350 meter som ska grävas utmed Tornhöjdsvägen till de två fastigheter där det tillkommit två medlemmar nu i januari 2017. Generellt kan vi konstatera att grävningsarbeten under projektets gång flutit på bra trots svåra markförhållanden med mycket sten och ibland berg. Genom att ersätta sten med stora mängder grus och användande av skyddsrör har det  resulterat i att det varit mindre blåsstopp vid kabelblåsning än förväntat och att vi fått ett robust nät.

Fibersvetsarna som tidigare varit igång med att svetsa anslutnings/fastighetsboxar återkommer någon gång i mitten av februari för att fortsätta sitt uppdrag att svetsa återstoden av anslutningar, dvs. de i nodhuset och kopplingsskåpen utmed vägarna samt någon enstaka fastighetsbox.

Splitvision kommer för att installera sin aktiva utrustning i nodhuset när alla inkommande anslutningar i nodhuset är svetsade och klara att anslutas till kopplingspaneler och vidare till den aktiva utrustningen.

När alla svetsarbeten är utförda kommer man någon gång i mitten av mars att börja testa alla fiberkopplingar som ingår i föreningens fibernät. Innebär att vi därför har goda skäl att anta vi är redo att tända upp och driftsätta föreningens fibernät i slutet av mars 2017.