Lägesrapport december 2016

Idag återstår det att gräva drygt 5 km och ansluta fem fastigheter i Bråten/Lökared, två vid Hårsåsen och två i Transås, och till nyår så ska det vara fyra fastigheter och drygt 3 km kvar, då kan vi säga att huvudnätet är färdiggrävt.

Fiberblåsarna kommer och gör resterande jobbet efter nyår.

Samtidigt jobbar byNet med den viktiga planeringen med att ta fram ”svetslistor” för att påbörja svetsning av fiberkabeln för att ansluta Splitvisions (vår KO) nät till vårt nodhus vidare ut till kopplingsskåp och därefter fram till respektive fastigheter.

Grävning/plöjning har mött mycket sten i vårt område som ersatts med grus och fyllnadsmassor i mycket stor omfattning. Vi har efterhand kompletterat återställning av vägar och marker där vi grävt/plöjt.

I den ursprungliga planeringen hoppades vi att kunnat starta nätet till årsskiftet, beroende på jobbigare grävning/plöjning, brist på entreprenörer för blåsning och svetsning, då de inte räcker till för alla fiberverksamheter som nu är på gång blev vi inte färdiga tända upp nätet på denna sidan året.

Blåsningen av fiberkablar var ett tag vår stora oro. De som var planerade att komma till oss drog ut på tiden och är inte klara på det föregående jobbet än.

Vi fick en vinstlott med de blåsare som gör jobbet hos oss. Grävning/plöjning visade sig fungera mycket bra då det hittills bara varit 14 blåsstop som behövt åtgärdas.

Nu hoppas vi på ett bra svetsgäng som börjar med att ansluta vårt nodhus så Splitvision kan montera sin utrustning där, under tiden som svetsningen fortsätter i kabelskåpen och vid respektive fastigheter.

Det är några fastigheter som ännu inte grävt på egna tomten och/eller inte satt upp fastighetsboxar, vilket vi vid senaste AU mötet gick igenom och kommer nu att kontakta dessa för att få detta klart när blåsarna kommer tillbaka efter nyår.

Vi tycker att det hittills gått mycket bra, lite oro som sedan ordnade sig bra med blåsarna och nu återstår svetsningen.

Vi önskar er alla en GOD JUL och Gott Nytt År.