Nu börjar vi snart gräva

Nu startar det verkliga arbetet med vårt fibernät, tisdag 17 maj börjar stakningen (utsättning i terrängen) i Öd och att gå vidare till andra delar av vårt område. Grävmaskinerna kommer någon vecka därefter, plöjer/gräver ner slangen i vilken fibern senare skall blåsas och efter några månader ”tändas” och ge oss framtiden för telefoni, TV och internet.

Det saknas ännu några markavtal och anslutningsavtal och under veckan när stakningen görs tar vi emot anslutningsavtal för de som ännu inte är med för att få del av bidrag vi får från Jordbruksverket via Länsstyrelsen.
Anslut fastigheten nu och aktivera ”fibern” när du själv vill för att få del av bidraget, som är 40 % av kostnaden med att bygga vårt fibernät.

Vi har kontaktpersoner i olika delar av vårt område (se på hemsidan) som svarar på frågor och lämnar information.

Sven Olof Salomonsson, vår projektledare nås via e-post projektledare@krakeredfiber.se eller mobil 0703-027192. Han håller i tidsplanering, tillhandahåller material, informerar och kontaktar/planerar de som skall göra sin ideella insats med det som skall göras.

Vi har kommit en bit på väg med upphandlingen av kommunikationsoperatör och kommer under denna veckan att fortsätta utvärderingen av inkomna anbud inför beslut om kommunikationsoperatör.