Länsstyrelsen i Västra Götaland har beslutat att bevilja oss bidrag

Länsstyrelsen i Västra Götaland tog i dag 29 april beslut att bevilja oss bidrag
för att anlägga fibernät inom vårt område.

När Sven Olof Salomonsson håller byggmöte på måndag fm., så kan vi starta grävning/plöjning så snart avtal med markägare och vägföreningar är klara.

Kontaktpersonerna inom resp. områden har påbörjat sitt jobb och fortsätter nu för att få allt klart innan vi kan komma med grävmaskinerna.

Målet är att ”tända” ljuset i vårt nät före årsskiftet 2016-17.

Utvärderingen av KO, kommunikationsoperatör pågår för att vi skall kunna ta beslut vid styrelsemöte i mitten av maj.

Mycket arbete återstår, nu beror det på oss själva – det gäller att jobba, tänka, jobba, och få alla fastighetsägare i vårt område med när nu ”tåget” går – det är nu vi får bidrag med 40 % – när vi avslutat detta finns inte bidragsdelen kvar.

Välkomna med synpunkter och frågor till områdeskontaktpersoner och styrelse.