Rapport från årsstämman 2016

Vid årsstämman 12 april 2016 deltog över 60 personer (48 medlemmar/fastighetsägare).
Efter information om bl.a. bidragsansökningar, anslutningen av fiberkabel till egna fastigheten m.m. beslöts att:

  • Beslutet från årsstämman 2015 att fortsätta fiberprojektet inom insats på max 20.000 kr per medlem/fastighet upprepades.
  • Starta grävning/plöjning i mitten av maj med entreprenören Aplareds Gräv och Anläggning AB (Patrik Eriksson), Krokstorp Aplared.
  • Fakturera del 2 av insatsbeloppet, 7000:-, tillsammans med medlemsavgiften, 100:-, för 2016, att betalas senast 31/5 2016.
  • Utvärdering av KO (kommunikationsoperatör) beräknas vara klar månadsskiftet april/maj.
  • Sven Olof Salomonsson (SOS) är projektledare för ”anläggning av vårt fibernät”, med grävning/plöjning m.m.
  • Områdeskontaktpersonerna inom sina respektive område tar fram markavtal (i samråd med SOS), informerar fastighetsägare, tecknar fler anslutningsavtal, går igenom planerade sträckningar och en lista med ”ideella arbetsinsatser” (8 tim./alternativt 2000:-), hjälp med grävning på den egna tomten, m.m.
  • Ledamöter i styrelsen är Håkan Eriksson, Per Olof Eriksson, Björn Hidfors, Ingvar Johansson, Fredrik Klawitter och Sven Olof Salomonsson och suppleanter Anders Engberg, Torbjörn Georgsson, Pentti Lagrén och Gunilla Pallheden.
  • Revisorer är Håkan Blixt och Monika Nilsson med Curt Larsson som suppleant.
  • Årsstämman avslutades strax efter kl. 20, många fortsatte engagerat prata fiber ytterligare en stund – det känns att alla längtar till dagen vi tider ljuset i vårt nät.

Tack till alla (deltagare i årsstämman, övriga medlemmar och ni som snart kommer med).

Kråkered i April 2016
Styrelsen