Nu drar det snart igång!

Länsstyrelsen har låtit meddela att de kommer att fatta beslut under våren om vilka föreningar som beviljas bidrag. Vi har fått förhandsinformation som säger att Kråkered Fiber kommer att beviljas medel som det ser ut nu, vilket är mycket glädjande. Bidraget är en viktig del av finansieringen då den täcket cirka 40 % av kostnaderna.

Kom ihåg att vi enbart beviljas bidrag för de medlemmar som har tecknat ett anslutningsavtal! Har du inte tecknat anslutningsavtal är det hög tid att göra det nu. Avtalen hittar du här. Efter det att bidragspengarna är utbetalda kommer det fortfarande gå att ansluta sig till fibernätet. Kostnaderna blir dock högre då inget bidrag utgår och då man får stå för de faktiska kostnaderna och inte ingår i den solidariska kostnadsfördelningen med övriga medlemmar.