Rapport från grävprojektet

I det fina sommarvädret har grävningen fortsatt i Nordlid.  I en del fall har det funnits gott om sten och till och med berggrund som gjort att man inte kunnat gräva ner till erforderligt djup. Där har man lagt skyddsrör som fiberslangen har skjutits in i som extra säkerhet. I andra fall fungerar det bra att plöja ner fiberslangen och markeringsnäten. Vi har dokumenterat delar av grävningsarbetet som går att hitta i vårt bildgalleri.