Årsstämman för 2015 har genomförts!

Kråkered fiber ekonomisk förenings andra ordinarie årsstämma ägde rum den 15 juni 2015 kl 18:00.

Det var många medlemmar som kom till årets stämma och som fick en dragning om det arbete som styrelsen har bedrivit det senaste året.

Stämman beslutade bland annat att ge styrelsen i uppdrag att fortsätta arbetet med projektering och kommande markarbeten. Detta under förutsättning att anslutningsavgiften inte beräknas överstiga 20.000 kronor efter att bidragen räknats av.

Protokoll från stämman hittar du här.