Rapport från föreningsstämman 21 april 2022

Torsdag 21 april hölls föreningsstämman, med 10 medlemmar närvarande.

Resultat- och balansräkning för 2021 fastställdes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2021.

Föreningsstämman godkände styrelsens förslag om:

  • förvaltningsplan och arbetsordning för styrelse

 I styrelsen kvarstår ytterligare ett år Per Olof Eriksson, Per Hillerström, Fredrik Klawitter och Ingvar Johansson och omvaldes på två år Håkan Eriksson och Linus Sääf samt nyval av Andrea Forsberg på två år.

Sven Olof Salomonsson avtackades för sitt arbete i styrelsen.

Till suppleanter på ett år omvaldes Anders Engberg och Björn Hidfors.

Revisor är Monika Ekdahl med Håkan Blixt som suppleant.

Till valberedning inför nästa år föreningsstämma valdes Reijo Mäkipera och Per Olof Larsson, styrelsen kommer att utse en sammankallande.

Efter föreningsstämman konstituerades styrelse med Håkan Eriksson som ordförande under ett år till nästa ordinarie föreningsstämma med Per Olof Eriksson som vice ordförande och Ingvar Johansson som administratör /sekreterare och kassör.

Nästa styrelsemöte planeras att hållas den 22 juni 2022.

Extra föreningsstämma 2021

Rapport från extra föreningsstämman 30 november 2021

Beslöts att, fr.o.m 2:a kvartalet 2021, sänka byanätsavgiften för enskilda (privata) medlemmar med 75:-/kvartal .

Den nya byanätsavgiften blir 125:-/mån (375:-/kvartal) inkl. moms.

Byanätsavgiften för övriga är oförändrad

Valberedningen inför vårens föreningsstämma (datum ej bestämd ännu) är:

Per-Olof Eriksson          0728384260                  p-o.eriksson53@outlook.com

Andrea Forsberg           0703639771                  almas.forsberg@gmail.com

Kent Claesson               0734153165                  anki.kent.bjornasa@gmail.com

Petri Valkonen               0732300036                  petri@myrasel.se

GOD JUL  och GOTT NYTT ÅR

önskar  Styrelsen för Kråkered Fiber ek. förening

Rapport från föreningsstämman 2021

Torsdag 10 juni hölls föreningsstämman, för första gången digitalt och den 8:e nu som föreningsstämma efter ändringen i stadgarna från årsstämma till föreningsstämma, vid årsstämman 24 juni 2020.

15 medlemmar hade efter inbjudan anmält sig att deltaga, 12 uppkollade hälsades välkomna och 3 som anmält sig kopplade inte upp sig.

Resultat- och balansräkning för 2020 fastställdes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2020.

Beslöts att Byanätsavgifterna för 2021 skall vara oförändrade och tidigare medelsavgift är förändrad till serviceavgift också den oförändrad vilket innebär 100:-/ år.

I styrelsen kvarstår ytterligare ett år Håkan Eriksson, Sven Olof Salomonsson och Linus Sääf, därutöver omvaldes på två år Per Olof Eriksson, Per Hillerström, Fredrik Klawitter och Ingvar Johansson.

Suppleanter på ett år är Anders Engberg, Björn Hidfors och Lucas Flysjö.
Revisor är Monika Ekdahl med Håkan Blixt som suppleant.

Val av valberedning inför nästa år föreningsstämma uppsköts till en extra föreningsstämma under hösten 2021 – särskild kallelse/inbjudan kommer senare. Välkomna med förslag till valberedning och ledamöter till styrelse kommande år.

Efter föreningsstämman konstituerades styrelse med Håkan Eriksson som ordförande under ett år till näst ordinarie föreningsstämma med Per Olof Eriksson som vice ordförande och Ingvar Johansson som administratör /sekreterare och kassör.

Nästa styrelsemöte planeras till 18 augusti 2021.