Rapport från föreningsstämman 18 april 2024

Torsdag 18 april hölls föreningsstämman, med 10 medlemmar närvarande.

Resultat- och balansräkning för 2023 fastställdes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2023.

Föreningsstämman godkände styrelsens förslag avseende ändring/uppdatering av stadgarna.

Byanätsavgifter

  • Byanätsavgifter för enskilda fastigheter med en anslutning behölls oförändrade 100:- per anslutning ink. moms.
  • För fastigheter med flera anslutningar på samma fastighet gäller fr.o.m. 240701 100:- ink. moms per anslutning.
  • Särskilda avgifter för hyresfastigheter togs bort, fr.o.m. 240701 gäller samma avgifter som för enskilda fastigheter 100:- /anslutning ink. moms.
  • För vilande/passiva anslutningar är avgiften oförändrade 100:- ink. moms/år.
  • För företag/organisationer är avgifterna 250:- till 2000:- per företag beroende på antal anslutningar.

Medlemsavgift

  • Oförändrad med 100:- per medlem och år.

 I styrelsen kvarstår ytterligare ett år Per Olof Eriksson, Per Hillerström, Fredrik Klawitter och Ingvar Johansson. Håkan Eriksson, Andrea Forsberg och Linus Sääf omvaldes på två år.

Till suppleanter på ett år omvaldes Anders Engberg och Björn Hidfors.

Revisor är Monika Ekdahl med Håkan Blixt som suppleant, båda valdes på ett år.

Till valberedning inför nästa års föreningsstämma valdes Johanna Armå och Per Olof Larsson, styrelsen kommer att utse en sammankallande.

Efter föreningsstämman konstituerades styrelse med Håkan Eriksson som ordförande under ett år till nästa ordinarie föreningsstämma med Per Olof Eriksson som vice ordförande och Ingvar Johansson som administratör/sekreterare och kassör samt Andrea Forsberg som vice administratör/sekreterare/kassör.

Rapport från föreningsstämman 21 april 2022

Torsdag 21 april hölls föreningsstämman, med 10 medlemmar närvarande.

Resultat- och balansräkning för 2021 fastställdes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2021.

Föreningsstämman godkände styrelsens förslag om:

  • förvaltningsplan och arbetsordning för styrelse

 I styrelsen kvarstår ytterligare ett år Per Olof Eriksson, Per Hillerström, Fredrik Klawitter och Ingvar Johansson och omvaldes på två år Håkan Eriksson och Linus Sääf samt nyval av Andrea Forsberg på två år.

Sven Olof Salomonsson avtackades för sitt arbete i styrelsen.

Till suppleanter på ett år omvaldes Anders Engberg och Björn Hidfors.

Revisor är Monika Ekdahl med Håkan Blixt som suppleant.

Till valberedning inför nästa år föreningsstämma valdes Reijo Mäkipera och Per Olof Larsson, styrelsen kommer att utse en sammankallande.

Efter föreningsstämman konstituerades styrelse med Håkan Eriksson som ordförande under ett år till nästa ordinarie föreningsstämma med Per Olof Eriksson som vice ordförande och Ingvar Johansson som administratör /sekreterare och kassör.

Nästa styrelsemöte planeras att hållas den 22 juni 2022.

Extra föreningsstämma 2021

Rapport från extra föreningsstämman 30 november 2021

Beslöts att, fr.o.m 2:a kvartalet 2021, sänka byanätsavgiften för enskilda (privata) medlemmar med 75:-/kvartal .

Den nya byanätsavgiften blir 125:-/mån (375:-/kvartal) inkl. moms.

Byanätsavgiften för övriga är oförändrad

Valberedningen inför vårens föreningsstämma (datum ej bestämd ännu) är:

Per-Olof Eriksson          0728384260                  p-o.eriksson53@outlook.com

Andrea Forsberg           0703639771                  almas.forsberg@gmail.com

Kent Claesson               0734153165                  anki.kent.bjornasa@gmail.com

Petri Valkonen               0732300036                  petri@myrasel.se

GOD JUL  och GOTT NYTT ÅR

önskar  Styrelsen för Kråkered Fiber ek. förening